Izvršena dezodorizacija na deponiji

3 Augusta, 2023

Dana 03.08.2023.godine, na deponiji u Ramićima izvršena je dezodorizacija otpada na radnom platou. Tretirana je cjelokupna površina na kojoj se svakodnevno vrši prijem, odlaganje i tretman odloženog otpada, sa ciljem da se minimizuju pojave neprijatnih mirisa.

Dezodorizacija je izvedena sa poljoprivrednim dronom, uz korištenje inovativne tehnologije za eliminisanje neprijatnih mirisa. Radi se o primjeni korisnih mikroorganizama, odnosno primjeni eMB preparata. Pored radne površine, na deponiji su tretirani i bazeni za prikupljanje procjednih voda. Na taj način se voda dodatno primjenom biološkog tretmana, priprema za proces prečišćavanja u uređaju na bazi reverzne osmoze a istovremeno se neutrališu neprijatni mirisi procjeda.

Dezodorizaciju je vršilo preduzeće EM plus d.o.o. Doboj.

Pogledajte video

 

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024