Nastavljena dezodorizacija radne površine na deponiji

16 Septembra, 2023

Na deponiji u Ramićima u nastavku su aktivnosti na dezodorizaciji. Dana 12.09.2023.godine ponovo je tretirana cjelokupna površina na kojoj se svakodnevno vrši prijem, odlaganje i tretman odloženog otpada, a tretirana je i voda u bazenima za prikupljanje procjednih voda.

Cilj navedenih aktivnosti je primjenom dezodorizacije minimalizovati neprijatne mirise i biološki tretirati procjedne vode.

Dezodorizaciju vrši preduzeće EM plus d.o.o. Doboj.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024