Finansijski izvještaji

2023
Finansijski izvještaji za 2023.godinu (dokument)

2022
Finansijski izvještaji za 2022.godinu (dokument)

Izvještaj nezavisnog revizora – JP Depot 2022. god. (dokument)

Godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća za 2022.god. (dokument)

2021
Izvještaj nezavisnog revizora – JP Depot 2021 (dokument)

Finansijski izvještaji za 2021.godinu (dokument)

2020
Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2020. godine i Izvještaj nezavisnog revizora (dokument)

Finansijski izvještaji za 2020.godinu (dokument)

2019

Godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća za 2019.god. (dokument)

Revizorski izvještaj za 2019.god. (dokument)

Bilans stanja-aktiva (dokument)

2018

Revizorski izvještaj za 2018. godinu (dokument)

Godišnji izvještaj za 2018. godinu (dokument)

Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine (dokument)

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2018. godine (dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima od 01.01. do 31.12.2018. godine (dokument)

Bilans tokova gotovine od 01.01. do 31.12.2018. godine (dokument)

Aneks (Dodatni računovodstveni izvještaj) za period od 01.01. do 31.12.2018. godine (dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu (dokument)

Napomene uz godišnje finansijske izvještaje za 2018. godinu (dokument)

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017 (dokument)

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT d.o.o. – 2017. godina (dokument)

2017

Bilans stanja – 2017. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2017. godina(preuzmite dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima perioda – 2017. godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2017. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2017. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2017. godina (preuzmite dokument)

Napomene uz godišnje finansijske izvještaje (preuzmite dokument)

2016

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT d.o.o. za 2016. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2016. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2016.godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima – 2016. godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2016. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2016. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2016. godina (preuzmite dokument)

Napomene iz godišnje finansijske izvještaje – 2016. godina (preuzmite dokument)

2015

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT d.o.o. za 2015. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2015. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2015.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2015. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2015. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2015. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima – 2015. godina (preuzmite dokument)

2014

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT d.o.o. za 2014. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2014. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2014.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2014. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2014. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2014. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima – 2014. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT d.o.o. za 2013. godinu (preuzmite dokument)

2013

Bilans stanja – 2013. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2013.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2013. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2013. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2013. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima – 2013. godina (preuzmite dokument)

Napomene uz godišnje finansijske izvještaje – 2013. godina (preuzmite dokument)

2012

Bilans stanja – 2012. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2012.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2012. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2012. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2012. godina (preuzmite dokument)

Napomene uz godišnje finansijske izvještaje – 2012. godina (preuzmite dokument)

2011

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT za 2011. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2011. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2011.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2011. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2011. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2011. godina (preuzmite dokument)

2010

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT za 2010. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2010. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2010.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2010. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2010. godina (preuzmite dokument)

Napomene uz godišnje finansijske izvještaje (preuzmite dokument)

2009

Izvještaj o obavljenoj reviziji J.P. DEP-OT za 2009. godinu (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2009. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2009.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2009. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2009. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2009. godina (preuzmite dokument)

2008

Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja

za 2008.  godinu  J.P. ˝DEP-OT ˝ Banja Luka (preuzmite dokument)

Bilans stanja – 2008. godina (preuzmite dokument)

Bilans uspjeha – 2008.godina (preuzmite dokument)

Bilans tokova gotovine – 2008. godina (preuzmite dokument)

Izvještaj o promjenama u kapitalu – 2008. godina (preuzmite dokument)

Aneks – Dodatni računovodstveni izvještaj 2008. godina (preuzmite dokument)

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024