https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2022/12/DEPOT-logo-small.png

DEP-OT
Regionalna deponija Banja Luka

01234567890

Gradova i opština

012345678900123456789001234567890                     .012345678900123456789001234567890                                         t

Deponovanog otpada u 2022. godini

012345678900123456789001234567890                     .012345678900123456789001234567890                                         t

Komunalni otpad u 2022. godini

012345678900123456789001234567890                                         t

Otpad sa zelenih površina u 2022 godini

Naša vizija...

... i nešto čemu stremimo u budućnosti je odlagalište otpada koje kao jedan zatvoren sistem sa svim potrebnim elementima zaštite neće imati negativnih uticaja po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/08/Depot-o-Nama.jpg

Naša misija...

..je da na odgovoran način upravljamo mjestom za konačno zbrinjavanje otpada i lokalnim zajednicama i stanovnišvu u regiji pružimo uslugu odlaganja komunalnog otpada koristeći savremene tehnologije na ekološki prihvatljiv, siguran i efikasan način.
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2022/12/Istorijat.jpg

Istorijat

Deponija u Ramićima se još od davne 1976.god. koristi za odlaganje komunalnog i neopasnog industrijskog otpada Grada Banje Luke. Do jula 2004. god. deponijom je upravljalo komunalno preduzeće „Čistoća“a.d., a nakon toga nadležnost nad deponijom je preuzelo J.P.“DEP-OT“.
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/07/Struktura-Depot.jpg

DEP-OT REGIONALNA DEPONIJA BANJALUKAOrganizaciona struktura

“ Ispred sebe smo postavili ambiciozan zadatak da postojeću deponiju dovedemo na nivo jedne od najsavremenijih. To je jedan obiman i zahtjevan posao za koji je potrebno dosta vremena, truda i drugih resursa. ”

Željko Savić

direktor

ORGANIZACIJA PREDUZEĆA

DEP-OT, REGIONALNA DEPONIJA BANJALUKA
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Organizaciona-sema.jpg
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Zeljko-Savic-direktor.jpg

generalni direktorŽeljko Savić

Rođen 1969. godine u Zavidovićima.
Diplomirani ekonomista.
Direktor Javnog preduzeća Regionalna deponija „DEP-OT“ Banja Luka.
Učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata od 1992. do 1995. godine.
Oženjen, otac dvije kćerke.

tehnički direktorMilenko Jaćimović

Biografija

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Milenko-Jacimovic-tehnicki-direktor.jpg
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2019/05/team_01-720x800.jpg

Član tima 1

funkcija u DEPOTu
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2019/05/team_03-720x800.jpg

Ćlan tima 1

funkcija u DEPOTu
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2019/05/team_02-720x800.jpg

Član tima 3

funkcija u DEPOTu

"DEP-OT" REGIONALNA DEPONIJA BANJALUKADEPONIJA NEOPASNOG OTPADA

 • Dozvoljene vrste otpada
 • Zabranjene vrste otpada
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Dozvoljeni-otpad-2.jpg
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Zabranjeni-otpad.jpg
 • Dozvoljene vrste otpada
 • Zabranjene vrste otpada
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Dozvoljeni-otpad-mobilna.jpg
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Zabranjeni-otpad-mobilna.jpg
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2022/12/Cisto-da-se-zna-1.png

populacije Republike Srpske koristi usluge DEPOTA

Kapaciteta DEPOT-a zauzima MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Komunalnog otpada se reciklira u EU

komunalnog otpada prikupljeno je iz domaćinstava (RS)

čisto da se značisto da se zna

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2022/12/Infografika-2.jpg
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2022/12/Cisto-da-se-zna.jpg

Miješani komunalni otpad

zauzima 3/4 kapaciteta deponije
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2022/12/Monitoring-vazduha.jpg

Monitoring vazduha na deponiji

Podrazumijeva 12 mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha na deponiji (jednom
mjesečno, 24 sata) uz praćenje sljedećih parametara:
– sumpor – dioksida, SO2,
– azot – dioksida, NO2,
– azot – monoksida, NO,
– azotnih oksida, NOx,
– ugljen – dioksida, CO2,
– ozona, O3,
– ukupnih lebdećih čestica, ULČ,
– lebdećih čestica PM 10,
– ukupnih ugljovodonika, THC,
– metana, CH4 i
– nemetanskih ugljobovodnika, CnH2n+2,
kao i mjerenje meteoroloških parametara: brzine i smjera vjetra, temperature,
vazdušnog pritiska, relativne vlažnosti vazduha

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2022/12/Monitoring-voda-1.jpg

Monitoring procjednih i podzemnih voda

Podrazumijeva uzorkovanje vode za analizu na tri lokacije:

 • prečišćena iz uređaja za tretman (uzorak 1),
 • voda iz potoka Glogovac – 200m niže od deponije (uzorak 2),
 • procjedne vode koje se ne tretiraju na uređaju (uzorak 3).

Uzorkovanje i analiza podzemnih voda iz tri pijezometra u zoni
djelovanja deponije najmanje jednom kvartalno

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2022/12/Opstine-u-Depotu.jpg

Učešće lokalnih zajednica u kapacitetima deponije

DEP-OT AKTUELNOSTIVijesti

In FocusBan this dangerous chemical from our food

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy.

Subscribe to our Newsletter

  Foto-galerija

  KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

  RADNO VRIJEME
  pon - pet 7:30 - 15:30
  UPRAVA
  Bulevar Živojina Mišića 17,
  78000 Banja Luka
  Republika Srpska, BiH
  DEPONIJA U RAMIĆIMA
  Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
  Republika Srpska, BiH
  UPRAVA
  Tel: +387 51 258 320
  Fax: +387 51 258 321
  DEPONIJA U RAMIĆIMA
  Tel: +387 51 394 220
  Fax: +387 51 394 221
  EMAIL
  depot@teol.net

  Copyright © dep-ot.com 2023