Riječ direktora

Željko Savić, generalni direktor JP "DEP-OT"
Željko Savić, direktor JP “DEP-OT”

Deponija u Ramićima postoji od 1976. god. Do 2004. god. deponija je zadovoljavala potrebe odlaganja Grada Banje Luke. Od 2004. god. postaje regionalna deponija, gdje se pored Grada Banje Luke, otpad dovozi i iz opština Laktaši, Gradiška, Srbac, Prnjavor, Kneževo, Čelinac i Kotor Varoš.

Prelaskom deponije u nadležnost J.P.“DEP-OT“ 2004. god., prešlo se na sasvim novi način upravljanja deponijom. Cjelokupan prostor deponije je ograđen, sprečavajući ulazak neovlaštenim licima, kao i životinjama koje mogu da raznose otpad. Postavljena je vaga čime su obezbjeđeni svi uslovi za tačno određivanje količine i sastava otpada. Nabavljene su mašine (kompaktor, rovokopač, buldožer, utovarivač, kamion) kojima se unaprijedio proces deponovanja. Izvršena ja degasifikacija tijela deponije, napravljene saobraćajnice, itd.

Tokom 2008. god. vršeni su radovi prve faze sanacije starog dijela deponije: premještanje otpada, prosjecanje kanjona i postavljanje cijevi za odvođenje procjednih deponijskih voda iz tijela deponije, kao i cijevi za evakuaciju atmosferskih voda koje padaju u okolini deponije i sprečavaju njihov dodir sa tijelom deponije i njihovu kontaminaciju.

Iz svega naprijed rečenog, ispred sebe smo postavili ambiciozan zadatak da postojeću deponiju dovedemo na nivo savremene deponije. Sanacija deponije je jedan obiman i zahtjevan posao, koji zahtjeva kako vremena tako i velika novčana sredstva.

Do sada smo sve aktivnosti na preuređenju i unapređenju deponovanja rado podijelili sa Vama, a tako ćemo nastaviti i u budućnosti.

Jedino zajedno možemo unaprijediti cjelokupan sistem upravljanja otpadom.

Hvala,

Željko Savić, direktor

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024