Tim

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/07/Zeljko-Savic-Depot.jpg

direktorŽeljko Savić

Diplomirani ekonomista.

tehnički direktorMr Milenko Jaćimović

Diplomirani inženjer saobraćaja

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Milenko-Jacimovic-tehnicki-direktor.jpg
  • Tehnički sektor
  • Deponija
  • Služba za opšte i pravne poslove
  • Služba za ekonomske poslove
  • Odjeljenje za internu reviziju
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Rukovodilac razvoja sistema upravljanja otpadom

Brankica Gegić dipl. inž. hem. tehn.

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Koordinator za otpad i referent zaštite na radu
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Stručni saradnik za sprovođenje sistema kvaliteta

Željka Šobot Pešić dipl. inž. tehn.

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Stručni saradnik za zaštitu životne sredine i PPZ

Rade Nagraisalović diplomirani ekolog

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Tehnolog za monitoring

Radana Bjelajac dipl profesor hemije

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Rukovodilac deponije

Marko Balaban Diplomirani sanitarni inženjer

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Sekretar preduzeća

Slobodan Lepir Diplomirani pravnik

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Sistem-informatičar / Arhivar

Aleksandar Bursać Diplomirani informatičar

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Tehnički sekretar

Dragana Samardžić Mašinski tehničar

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Pomoćnik direktora za ekonomske poslove

Novo Grujić diplomirani ekonomista

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Šef računovodstva

Tatjana Čičković, diplomirani ekonomista

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Referent za obračun ličnih primanja i fakturisanje

Dragana Marić, diplomirani ekonomista

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Likvidator – blagajnik

Nada Ratković, pravnik

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Referent plana i analize

Aleksandar Lukač, diplomirani matematičar i informatičar

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Referent prodaje

Zoran Rokvić, profesor geografije

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Stručni saradnik za javne nabavke

Svetlana Rakić, diplomirani ekonomista

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Referent nabave

Referent nabave

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Interni revizor

Interni revizor

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024