Posjete deponiji

J.P. “DEP-OT“ često organizuje posjete na deponiji pojedinaca i grupa zainteresovanih za naše poslovanje.

Korist od organizovanja ovih posjeta je višestruka, bitna odlika je javnost u radu preduzeća, edukaciji građana, saradnja sa različitim institucijama, razmjena iskustva, dobijanje mišljenja drugih o našem radu i sl. Najčešći posjetioci deponije su učenici osnovnih i srednjih škola, te studenti koji u svom programu imaju predmete koji su u vezi sa zaštitom i unapređenjem životne sredine, kao i predstavnici gradskih i opštinskih vlasti.

Rezultati ovih posjeta su višestruki: promjena imidža preduzeća koje svojim radom doprinosi opštem dobru zajednice u kojem obavlja svoju djelatnost, edukacija stanovništva o otpadu i tretmanu otpada, razmjena teorije i prakse i sl.

Grupe ili lica koja žele da posjete J.P.“DEP-OT“ mogu da se jave i posjeta će biti upriličena na naše zadovoljstvo i radost.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024