Tim

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Zeljko-Savic-direktor.jpg

direktorŽeljko Savić

Diplomirani ekonomista.

tehnički direktorMilenko Jaćimović

Diplomirani inženjer saobraćaja

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Milenko-Jacimovic-tehnicki-direktor.jpg
  • Tehnički sektor
  • Deponija
  • Služba za opšte i pravne poslove
  • Služba za ekonomske poslove
  • Odjeljenje za internu reviziju
https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Rukovodilac razvoja sistema upravljanja otpadom

Rukovodilac razvoja sistema upravljanja otpadom

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Koordinator za otpad i referent zaštite na radu

Koordinator za otpad i referent zaštite na radu

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Stručni saradnik za sprovođenje sistema kvaliteta

Stručni saradnik za sprovođenje sistema kvaliteta

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Stručni saradnik za zaštitu životne sredine i PPZ

Stručni saradnik za zaštitu životne sredine i PPZ

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Tehnolog za monitoring

Tehnolog za monitoring

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Rukovodilac deponije

Rukovodilac deponije

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Sekretar preduzeća

Sekretar preduzeća

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Sistem-informatičar / Arhivar

Sistem-informatičar / Arhivar

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Tehnički sekretar

Tehnički sekretar

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Pomoćnik direktora za ekonomske poslove

Pomoćnik direktora za ekonomske poslove

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Šef računovodstva

Šef računovodstva

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Referent za obračun ličnih primanja i fakturisanje

Referent za obračun ličnih primanja i fakturisanje

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Likvidator – blagajnik

Likvidator – blagajnik

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Referent plana i analize

Referent plana i analize

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Referent prodaje

Referent prodaje

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Stručni saradnik za javne nabavke

Stručni saradnik za javne nabavke

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Referent nabave

Referent nabave

https://dep-ot.com/wp-content/uploads/2023/01/Silueta.jpg
Interni revizor

Interni revizor

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 8:00 - 16:00
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2023