[vc_row][vc_column][vc_column_text]Filtrat nastaje cije?enjem oborinskih voda kroz tijelo deponije prilikom ?ega se vrši ekstrakcija rastvorljivih i suspendovanih materija, tj. filtrat je zaga?ena te?nost koja se procjedila kroz slojeve odloženog otpada i pri tome primila velike koli?ine rastvorenih i suspendovanih materija, uklju?uju?i i proizvode biohemijskih reakcija. Filtrat je jedan od najve?ih problema u pogledu zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine. On direktno ugrožava životnu sredinu i okolinu deponije.

Filtrat se sastoji od te?nosti koja ulazi u tijelo deponije izvana, kao npr. iz površinskih drenaža, od padavina ili iz podzemne vode, te od te?nosti koja nastaje tokom razlaganja ?vrstog otpada. Faktori koji uti?u na kvalitet i kvantitet procjedne vode su: godišnje padavine, oticanje, infiltracija, isparavanje, smrzavanje, srednja unutrašnja temperatura, sastav otpada, gusto?a otpada, unutrašnja vlaga, te dubina deponije. Kvalitet filtrata se mijenja zavisno od procesa koji se odvijaju u tijelu deponije, i teško je predvidjeti njegov stvarni sastav.[/vc_column_text][vc_single_image image=”10166” img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][vc_column_text]Sakupljanje filtrata po?inje sistemom zaptivanja dna deponije, što ?e sprije?iti prodiranje u prirodno podtlo ispod deponije i dalje u podzemne vode. Filtrat, koji prolazi kroz odloženi otpad, bi?e sakupljen na dnu deponije sa drenažnim slojem (šljunak) i bi?e izdreniran drenažnim cijevima za sakupljanje procjeda u rezervoare a potom u postrojenje za pre?iš?avanje otpadnih voda.

Za uspješno upravljanje vodama sa deponije neophodno je onemogu?iti kontakt oborinskih voda sa ocjednim vodama, i njihovu kontaminaciju istim, te na taj na?in smanjiti koli?inu filtrata koji treba da se pre?iš?ava prije ispuštanja u vodotokove. Da bi se to omogu?ilo potrebno je izgraditi obodne kanale oko cijele deponije, kojim ?e prikupljati oborinske vode i koje ?e se potom preko kolektora za oborinske vode posebno odvoditi do bazena za oborinske vode a potom ispuštati u recipijent. Neophodna je prekrivka inertnim materijalom radnih dijelova deponije, kao i propisano zaptivanje dijelova deponije na kojima se otpad više ne planira odlagati, ?ime ?e biti sprije?ena infiltracija padavina u tijelo deponije i samim time zaga?enje oborinskih voda.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024