Održano sedamdeset i sedmo (LXXVII) zasjedanje Skupštine Preduzeća

24 Februara, 2023

Dana 24.02.2023. godine, održano je sedamdeset i sedmo (LXXVII) zasjedanje Skupštine Preduzeća, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 76. zasjedanja Skupštine Preduzeća;

2. Razmatranje i usvajanje izmjena Pravilnika o računovodstvenim politikama;
Izvjestilac: Tatjana Čičković – Šef računovodstva

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Centralne popisne komisije o popisu imovine i novčanih sredstava u Preduzeću za poslovnu 2022. godinu i donošenje odluka vezanih za popis i to:
– Odluke o usvajanju Izvještaja CPK
– Odluke o otpisu osnovnih sredstava
– Odluke o otpisu potraživanja
– Odluke o otpisu sitnog inventara;
Izvjestilac: Novo Grujić – Predsjednik CPK

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja o poslovanju Preduzeća u 2022. godini i donošenje odluka vezanih za Finansijske izvještaje i to kako slijedi:
– Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja i
– Odluke o rapoređivanju ostvarene dobiti u poslovnoj 2022. godini;
Izvjestioci: Željko Savić – VD Direktor i Tatjana Čičković – Šef računovodstva

5. Informacija o aktivnostima Preduzeća u periodu između dva zasjedanja;
Izvjestioci: Željko Savić – VD Direktor i Milenko Jaćimović – VD Tehnički direktor

6. Ostala pitanja

Skupštini su prisustvovali predstavnici opština osnivača preduzeća.

 

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024