Izvršen monitoring stanja i zbrinjavanja otpada

15 Marta, 2023

Tokom terenskog obilaska deponije, dana 14.03.2023.godine, izvršen je monitoring stanja i zbrinjavanja otpada na lokaciji deponije u Ramićima. Konstatovano je da se na radnom platou nesmetano odvija prijem i odlaganje otpada predviđenom tehnologijom prijema, razastiranja i kompaktiranja.

Na kraju radnog dana, odloženi otpad prekriva se zemljom kako bi se spriječilo raznošenje istog i smanjilo širenje neprijatnih mirisa na okolinu.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024