Izvršena dezodorizacija na deponiji i nastavljen redovan monitoring

31 Maja, 2024

Na deponiji u Ramićima, dana 27.05.2024.godine, izvršena je dezodorizacija otpada na radnom platou. Tretirana je cjelokupna površina na kojoj se svakodnevno vrši prijem, odlaganje i tretman odloženog otpada, uz primjenu poljoprivrednog drona, sa ciljem minimizacije pojave neprijatnih mirisa. Dezodorizacija se vršila, kao i do sada, primjenom korisnih mikroorganizama, odnosno primjenom eMB preparata.

Ujedno je realizovano mjerenje potencijalne emisije gasova na deponiji, koje se vrši praćenjem i evidentiranjem vrijednosti emisije metana (CH4), ugljen dioksida (CO2), kiseonika (O2), vodonik sulfida (H2S) i vodonika (H2). Praćeni su i mjereni i mikroklimatski parametri na deponiji, a uzorkovanje i mjerenje vrši JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024