Posjeta učenika deponiji

16 Maja, 2024

Dana 15.05.2024. godine, deponiju u Ramićima su posjetili nastavnici i učenici osmog razreda OŠ “Nikola Tesla”. Kako učenici trenutno obrađuju tematsku oblast “Zaštita životne sredine” iz predmeta biologija, posjetom deponiji u Ramićima su proširili svoje teorijske spoznaje.

Imali su priliku upoznati se sa radnim procesima na deponiji, upravljanjem vodama i načinom rada postrojenja za prečišćavanje procjednih voda, sistemom za degasifikaciju i sl.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024