Azil za pse iseljen sa lokacije deponije u Ramićima

15 Marta, 2023

Važna informacija za javnost:

Azil za pse koji se dugi niz godina nalazio na u Ramićima iseljen je sa lokacije deponije. Iz tog raloga, apelujemo na stanovništvo da ne dovozi pse na deponiju jer ne postoje uslovi za njihovo zbrinjavanje na deponiji.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024