Učešće radnika JP „DEP-OT“ d.o.o. na obuci za energetski menadžment

22 Septembra, 2022
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske su organizovali obuku za energetske menadžere javnih institucija, ustanova i preduzeća u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava.

Navedena obuka je realizovana u okviru projekta “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini” koji se finansira iz grant sredstava Zelenog klimatskog fonda – Green Climate Fund – GCF, posredstvom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini – United Nations Development Programme – UNDP. Obuka je održana dana 20.09.2022.godine.

U svrhu provođenja navedenog projekta, a prema obavezama propisanim Zakonom o energetskoj efikasnosti, bilo je neophodno da sve jedinice lokalnih samouprava Republike Srpske izvrše formiranje liste javnih instiucija, ustanova i preduzeća na svojoj teritoriji. Njihovi predstavnici su pohađali obuku za energetski menadžment ispred imenovanih institucija, a među njima i predstavnici JP „DEP-OT“d.o.o.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024