Na deponiji realizovana obuka zaštite i zdravlja na radu

11 Oktobra, 2022
Radnici J.P.“DEP-OT“ d.o.o. su početkom oktobra mjeseca  prisusvovali obuci zaštite i zdravlja na radu.

Na ovoj obuci radnici su upoznati sa svim rizicima na poslovima na koje su raspoređeni i o konkretnim mjerama za zaštitu i zdravlje na radu, a u skladu sa aktom o procjeni rizika i osposobljavanje za bezbjedan i zdrav rad, prilagođen sprecifičnostima radnih mjesta. 

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024