Izvršeno uzorkovanje vode na deponiji

27 Septembra, 2023

Na regionalnoj deponiji u Ramićima je dana 27.09.2023.godine, izvršeno redovno uzorkovanje vode.

U skladu sa zakonom propisanim monitoringom voda, uzorkovane su vode iz postrojenja za prečišćavanje, te vode potoka Glogovac. Uzorkovane su i podzemne vode, iz tri pijezometra na deponiji.

Uzorkovanje i analizu voda vrši „EURO INSPEKT“d.o.o. Osječani.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024