Radovi na uređenju ulaznog dijela deponije

6 Oktobra, 2023

Na deponiji su u toku intenzivni radovi na uređenju ulaznog dijela. Pored redovnog održavanja zelenih površina, izvršeno je uklanjanje oboljelih stabala tuje koje će biti zamijenjene sa sadnicama stabala, višegodišnjeg grmolikog ukrasnog bilja i cvjetnicama.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024