Započela obuka iz prve pomoći

3 Novembra, 2023

U okviru programa zaštite na radu i zaštite zdravlja, za radnike JP DEP-OT je organizovana obuka iz oblasti prve pomoći, spasavanja i evakuacije. Sama obuka obuhvata teorijski i praktični dio, nakon čega se vrši provjera stečenog stanja, gdje radnici pismenim putem  polažu test.

Obuku radnika iz oblasti pružanja prve pomoći vrši Preventiva medical Banja Luka.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024