Održana radionica na temu Analiza troškova i koristi

22 Marta, 2024

Dana 19.03.2024. godine u Hotelu Jelena u Banjoj Luci održana je radionica na temu Analiza troškova i koristi (CB analiza) kao i prezentacija početnih nalaza za izradu Prethodne studije izvodljivosti, kao dio aktivnosti u okviru projekta Tehnička pomoć u upravljanju otpadom i otpadnim vodama.

Nosilac projekta je grad Banja Luka, a DEP-OT je jedan od aktivnih učesnika u ovom projektu.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024