Realizovana vanredna kontrola kvaliteta vazduha na deponiji

16 Juna, 2022
Od dana 08.06.do 10.06.2022.godine, na lokaciji regionalne deponije u Ramićima, Banja Luka, realizovano je mjerenje kvaliteta vazduha.

Navedena aktivnost je vršena u skladu sa nalogom iz Rješenja Ekološke inspekcije Sektora urbanističko – građevinske i ekološke inspekcije Odjeljenja Banja Luka od dana 08.06.2022.godine. Naloženo je da se putem licenciranog i ovlaštenog pravnog lica vrši dvadesetčetiričasovno mjerenje kvaliteta vazduha na lokaciji deponije.

Mjerenja je vršilo JNU „Institu za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka, a izvještaji su dostavljani nadležnim inspekcijskim organima.

Prilikom izrade završnog izvještaja vršena je analiza dobijenih rezultata u odnosu na Zakonom propisane vrijednosti. U pismenom saopštenju Instituta navodi se da za vrijeme mjerenja, koncentracija nijedne mjerne zagađujuće supstance nije prekoračila graničnu vrijednost koncentracije.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024