Realizovano uzorkovanje vode na deponiji

16 Juna, 2022
U junu, dana 15.06.2022.godine, na regionalnoj deponiji u Ramićima, realizovano je redovno uzorkovanje voda.

U skladu sa propisanim zakonskim obavezama, uzorkovane su vode potoka Glogovac, kao i procjedne deponijske vode i to prije i poslije tretmana uređajem za prečišćavanje na bazi reverzne osmoze.

Izvršeno je i uzorkovanje podzemnih voda iz pijezometara na više lokacija na deponiji. Uzorkovanje i analizu voda na regionalnoj deponiji u Ramićima vrši Ispitna laboratorija „EURO-INSPEKT“ d.o.o. Osječani.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024