Učešće na sastanku u Privrednoj komori

16 Juna, 2022
Dana 15.06.2022.godine, u prostorijama Privredne komore u Banjoj Luci, održan je sastanak na temu Analiza radne verzije Pravilnika o zaštiti od buke u životnoj sredini.

Cilj sastanka je bio izrada što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg teksta Pravilnika kako bi isti imao što manje negativnih efekata i dodatnih opterećenja za privredne subjekte.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Mnistarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, brojni privredni subjekti – članice Privredne komore Republike Srpske, kao i J.P. DEP-OT d.o.o. Banja Luka.

S obzirom da se radnom verzijom Pravilnika, koji je bio tema sastanka, prvi put detaljnije razrađuje segment zaštite od buke u Republici Srpskoj u skladu sa direktivama EU, sam sastanak je od velikog značaja za aktivnosti na polju zaštite životne sredine.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024