Realizovan redovan monitoring emisije gasova

5 Augusta, 2022
Dana 02.08.2022.godine, na lokaciji regionalne deponije u Ramićima, Banja Luka, realizovane su redovne aktivnosti u okviru monitoringa emisije gasova, pri čemu je tokom 24 časa vršeno uzorkovanje i praćene potencijalne emisije gasova (CH4, CO2, O2, H2S, H2).

Mjerenja je izvršio JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka, u zoni djelovanja deponije.

Navedena aktivnost je vršena u skladu sa Ekološkom dozvolom.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024