Redovni radovi na prekrivanju otpada

7 Septembra, 2022
Na deponiji su u toku redovni radovi na prekrivanju radne površine. Prekrivanje inertnim materijalom – zemljom, izvodi se na kraju radnog dana. 

Prekrivanjem se obezbjeđuje adekvatna kontrola deponijskih gasova, te samim tim i minimizacija neprijatnih mirisa na deponiji.

Postupak redovnog prekrivanja utiče na regulisanje i kontrolisanje brojnih procesa u samom tijelu deponije – od produkcije deponijskih gasova, smanjenja količine filtrata, sprječavanja kontakata glodara, ptica i insekata sa otpadom, smanjenja rizika od pojave požara do samog estetskog efekta radne površine i cjelokupne deponije.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024