Otežan prijem otpada na deponiji u Ramićima

29 Juna, 2023
Zbog otežanih vremenskih uslova te obilnih padavina, bio je otežan prijem otpada na regionalnoj deponiji u Ramićima tokom mjeseca juna.

Takođe, zbog naloga ekološkog inspektora, J.P. „DEP-OT“ d.o.o.  je bilo prinuđeno da promjeni način rada, što je, u kombinaciji sa nepovoljnim vremenskim uslovima, rezultirao gužvom.

Naime, prema nalogu ekološkog inspektora, naređeno je dnevno prekrivanje radne površine što je usporavalo proces odlaganja otpada.

“Plan je bio da se vrši periodično propuštanje vozila, gdje  bi se omogućilo prekrivanje radne površine, a da radnici koji vrše prekrivanje budu bezbijedni”, ističe uprava preduzeća.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024