Realizovane redovne aktivnosti iz zaštite na radu

14 Jula, 2023

Dana 14.07.2023.godine na deponiji u Ramićima, izvršen je obilazak kompletnog kruga deponije – radne površine, pristupnih puteva, skladišta, vage, postrojenja za prečišćavanje procjednih voda, postrojenja za spaljivanje deponijskog gasa i ostalih pratećih sadržaja.

Obilazak je obavljen uz prisustvo stručnih i ovlaštenih lica iz “V&Z zaštite” d.o.o. Banja Luka, koji su angažovani na obavljanju poslova iz oblasti zaštite na radu.

Zaštiti i zdravlju na radu u J.P. DEP-OT-u se poklanja posebna pažnja, tako da i navedene aktivnosti imaju za cilj dodatno poboljšanje uslova rada i zaštite radnika, naročito u ovom periodu sa izuzetno visokim dnevnim temperaturama vazduha.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2023