Nastavljene aktivnosti u okviru programa monitoringa i uređenja kruga deponije

14 Jula, 2023

Aktivnosti u okviru programa monitoringa zaštite životne sredine na deponiji su nastavljene redovnim uzorkovanjem i mjerenjem potencijalnih emisija gasova na deponiji, pri čemu se prate i evidentiraju vrijednosti emisije metana (CH4), ugljen dioksida (CO2), kiseonika (O2), vodonik sulfida (H2S) i vodonika (H2), kao i mikroklimatski parametri na deponiji.

Realizovano je i uzorkovanje procjednih i podzemnih voda za II kvartal, predviđeno redovnim programom monitoringa voda na deponiji.

Ujedno je u toku redovno uređenje i održavanje deponije, koje se realizuje, između ostalog, kroz aktivnosti košenja oko 3.5 ha zelenih površina kao i uređenje ulaznog dijela deponije koje je sa svojim cvjetnjakom već preproznatljiv znak deponije u Ramićima.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2023