Izvršena zamjena saobraćajnih znakova na deponiji

7 Augusta, 2023

Kao jedna od mjera koje treba realizovati, u skladu sa preporukama „V&Z Zaštite“ d.o.o. Banja Luka, a koje se tiču zaštite na radu, jeste zamjena postojećih znakova vezano za oznake obavještenja, zabrane i obaveze.

Postojeće oznake, koje su oštećene i nisu dovoljno vidljive (zbog kontinuiranog djelovanja vanjskih mikroklimatskig faktora), proteklih dana su na deponiji zamijenjene novim. Izvršena je zamjena ukupno 13 saobraćajnih znakova u krugu deponije.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024