Svakodnevno prekrivanje otpada na deponiji u Ramićima

24 Augusta, 2023

Prema ekološkoj dozvoli, kao mjera sprečavanja emisije u vazduh, na deponiji se vrši svakodnevno prekrivanje otpada slojem zemlje, kao redovna aktivnost. Na taj način se, pored sprečavanja emisije sa otvorenih površina otpada, sprečava i potencijalno širenje neprijatnih mirisa.

Redovne aktivnosti podrazumijevaju i uređenje i održavanje zelenih površina na ulaznom dijelu, kao i oko objekata na deponiji.

 

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024