Nastavljena dezodorizacija radne površine na deponiji

31 Augusta, 2023

U skladu sa mjerama zaštite životne sredine i minimizaciji potencijalnih nepoželjnih uticaja na istu, na deponiji u Ramićima se nastavljaju aktivnosti dezodorizacije otpada na radnom platou. Dana, 31.08.2023.godine, ponovo je tretirana cjelokupna površina na kojoj se svakodnevno vrši prijem, odlaganje i tretman odloženog otpada, kao i voda u bazenima za prikupljanje procjednih voda.

Ove aktivnosti imaju za cilj minimizaciju neprijatnih mirisa, ali se ujedno vrši i biološki tretman procjednih voda, kao priprema za proces prečišćavanja u uređaju na bazi reverzne osmoze.

Dezodorizaciju je vršilo preduzeće EM plus d.o.o. Doboj.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024