Izvršeno uzorkovanje vode na deponiji

29 Decembra, 2023

Na regionalnoj deponiji u Ramićima je dana 27.12.2023.godine, izvršeno redovno uzorkovanje vode. U skladu sa zakonom propisanim programom monitoringa voda, uzorkovane su vode iz postrojenja za prečišćavanje, te vode potoka Glogovac. Uzorkovane su i podzemne vode, iz tri pijezometra na deponiji. Uzorkovanje i analizu voda vršio je „EURO INSPEKT“d.o.o. Osječani.

Ujedno su završene i aktivnosti u okviru monitoringa geomorfoloških karakteristika na deponiji, koje je realizovalo preduzeće „IBIS-INŽENJERING“ d.o.o. Banja Luka.

Navedenim programima monitoringa realizovane su uspješno sve zakonom predviđene aktivnosti za kalendarsku 2023.godinu.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024