Nastavljene aktivnosti monitoringa

1 Februara, 2024

Nastavljene aktivnosti monitoringa potencijalne emisije gasova

Ovogodišnje aktivnosti u okviru programa monitoringa zaštite životne sredine na deponiji nastavljene su redovnim monitoringom potencijalnih emisija gasova za mjesec januar. Tokom realizacije monitoringa vrši se uzorkovanje i mjerenje, pri čemu se prate i evidentiraju vrijednosti emisije metana (CH4), ugljen dioksida (CO2), kiseonika (O2), vodonik sulfida (H2S) i vodonika (H2). Ujedno se prate i mjere i mikroklimatski parametri na deponiji (brzina i smjer vjetra, temperatura vazduha, vazdušni pritisak, relativna vlažnost vazduha). Navedene aktivnosti se realizuju u okviru programa monitoringa propisanog Ekološkom dozvolom.

Uzorkovanje i mjerenje vrši JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024