Izvršena provjera PP opreme

13 Februara, 2024

Dana 9. februara 2024.godine, izvršena je kontrola, ispitavanje i servisiranje  aparata za početno gašenje požara. Ispitivanje je izvršeno od strane ovlaštenog preduzeća za vršenje poslova ispitivanja i servisiranja vatrodojavnih i stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara „IM FIRE SECURITY“ iz Banje Luke.

Navedeno ispitivanje je zakonom definisana obaveza – na osnovu člana 36. i 37. Zakona o zaštiti od požara Republike Srpske („Službeni glasnik“ 94/19).

Konstatovano je da su svi aparati za početno gašenje požara ispravni te da zadovoljavaju sa stanovišta zaštite od požara, a u skladu sa Zakonom zaštite od požara („Službeni glasnik“ 94/19). Pored provjere PP aparata izvšena je i provjera vatrodojavnog sistema i hidrantske mreže.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024