Počele aktivnosti na održavanju površina na deponiji

28 Februara, 2024

Na deponiji u Ramićima su počele proljetne aktivnosti na održavanju i uređenju zelenih površina.

Riječ je o održavanju preko 3 hektara travnatih površina, 40 sadnica drveća, orezivanju drveća, kao i ulaznog dijela deponije.

KONTAKTIRAJTE NASdepot@teol.net

RADNO VRIJEME
pon - pet 7:30 - 15:30
UPRAVA
Bulevar Živojina Mišića 17,
78000 Banja Luka
Republika Srpska, BiH
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Ramići b.b. 78000 Banja Luka,
Republika Srpska, BiH
UPRAVA
Tel: +387 51 258 320
Fax: +387 51 258 321
DEPONIJA U RAMIĆIMA
Tel: +387 51 394 220
Fax: +387 51 394 221
EMAIL
depot@teol.net

Copyright © dep-ot.com 2024